Předpisy

Preambule a definice.

 1. Subjekt poskytující službu na mikran.pl je Mikran sp zoo sp.k se sídlem v Poznani, ul. Wojskowa 3 / L4, KRS: 0000409077.
 2. Tato nařízení definují podmínky používání webu mikran.pl.

Obecná ustanovení

 1. Tato webová stránka prodává zboží prostřednictvím internetu.
 2. Objednávky přijímá web v doméně mikran.
 3. Ihned po zadání objednávky obdrží zákazník e-mail, že objednávka byla doručena do obchodu.
 4. Objednávka je přijata ke zpracování poté, co zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky.
 5. Objednávka bude zpracována za podmínky, že zboží bude k dispozici na skladě nebo u dodavatelů obchodu. V případě nedostupnosti některého zboží, na které se vztahuje objednávka, je Zákazník informován o stavu objednávky a rozhodne o způsobu její realizace (částečná realizace, prodloužení čekací doby, zrušení celé objednávky). Pokud je produkt označen jako „K dispozici na objednávku“, znamená to, že není zadán do skladu mikran.pl, ale je pravděpodobně k dispozici u našich dodavatelů. Cena takového zboží je cena od poslední dodávky do našeho skladu. Nemůžeme zaručit, že tato cena zůstane při příští dodávce stejná, proto v případě změny ceny u dodavatele nebo dlouhého data dodání mají Zákazník i Obchod právo odstoupit od transakce bez jakýchkoli následků.
 6. Omezené množství zboží je určeno pro reklamní a prodejní prodeje a objednávky jsou zpracovávány v pořadí, ve kterém jsou u tohoto zboží přijímány potvrzené objednávky, dokud nebudou vyčerpány zásoby, na které se vztahuje tato forma prodeje.
 7. Ke každé objednávce je vystavena faktura s DPH. Faktura s DPH je vystavena, když je veškeré zboží objednané zákazníkem dokončeno a připraveno k odeslání.
 8. Zákazník může provádět změny v objednávce, dokud nebude vystavena faktura. Zákazník může celou objednávku stáhnout, dokud nebude odeslána. Výše uvedené změny lze provést kontaktováním kanceláře zákaznických služeb.
 9. Všechny ceny jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH. Cena uvedená za každý produkt je závazná v okamžiku zadání objednávky zákazníkem. Obchod si vyhrazuje právo změnit ceny nabízeného zboží, zavést nové zboží do nabídky internetového obchodu, provádět a rušit propagační kampaně na webových stránkách obchodu nebo je měnit. Zboží je dodáváno způsobem zvoleným zákazníkem a uvedeným v objednávce. (více o způsobech a nákladech na doručení viz Dodání)
 10. Časem splnění objednávky je doba od zadání objednávky do okamžiku odeslání objednaného zboží z obchodu, kde jsou zohledněny pouze pracovní dny. Objednávka zboží s různými dodacími lhůtami je odeslána po dokončení objednávky, tj. Po nejdelší z dané doby.
 11. Datum přijetí zásilky = čas dokončení + předpokládaný čas doručení. Zboží bude uvolněno do 30 dnů od data uzavření smlouvy.
 12. Zásilky doručuje dodavatel vybraný zákazníkem v době objednání
 13. Způsob platby zvolí zákazník v době objednání
 14. Podle zákona ze dne 2. března 2000 „O ochraně určitých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem“ může spotřebitel odstoupit od zboží zakoupeného v našem obchodě bez udání důvodu do 14 dnů ode dne dodání. Je to možné pouze v případě, že zboží nebylo použito, kopírováno nebo jakkoli poškozeno. Vrácené zboží by mělo být odesláno zpět spolu s fakturou, která byla s ním přijata. Obchod zaručuje vrácení částky rovnající se ceně zboží. Peníze budou vráceny do 5 pracovních dnů bankovním převodem na účet uvedený zákazníkem nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce. Při vrácení zboží je zákazník povinen uhradit náklady na dopravu. Náklady na vrácení zboží se nevracejí.
 15. Na veškeré zboží dostupné v obchodě se vztahuje záruka výrobce

Stížnosti

 1. Nesrovnalosti týkající se fungování obchodu může zákazník nahlásit písemně pomocí kontaktního formuláře. Zákazník by měl uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, typ a datum nesrovnalosti. Stejné údaje by měly být poskytnuty v případě stížnosti.
 2. Zákazník může podle svého uvážení uplatnit záruční práva přímo u ručitele (výrobce produktu) nebo v uvedených službách (vztahuje se na produkty, na které se vztahuje záruka výrobce) a práva, na která má ze strany prodejce nárok v rámci záruky.
 3. Obchod je povinen zboží vydat bez vad. V případě vady zboží má zákazník zejména právo uplatnit reklamaci do 2 (dvou) let ode dne dodání zboží a 1 (jeden) rok ode dne zjištění vady zboží. Za podmínek stanovených v občanském zákoníku může zákazník požadovat opravu zboží, jeho výměnu za zboží bez vad, snížení ceny zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 4. V případě zjištění mechanického poškození během dodávky nebo přesměrování reklamace přímo na prodejce by měl zákazník zaslat vadný výrobek poštou na adresu Mikran sp. Z oo sp.k .; ul. Wojskowa 3, 60-792 Poznaň. Obchod nepřijímá žádné zásilky zaslané na dobírku.
 5. K vrácenému zboží musí být přiložena faktura.
 6. Zboží / zařízení zaslané zpět na základě reklamace / vrácení by mělo být zabaleno v původním obalu výrobce. Při absenci obalu výrobce nenese mikran.pl odpovědnost za poškození zboží během přepravy.
 7. Reklamace jsou vyřizovány do 14 dnů ode dne přijetí zásilky s vadným produktem do skladu.
 8. V případě oprávněné reklamace bude zboží poškozeno - v souladu s požadavkem zákazníka - opraveno nebo nahrazeno jiným, plnohodnotným, obchod sníží cenu zboží nebo akceptuje odstoupení zákazníka od kupní smlouvy.
 9. Pokud není možné produkt opravit nebo vyměnit za jiný bez vad (např. Z důvodu vyprodání zásob), vrátí vám obchod na základě vůle zákazníka cenu produktu nebo nabídne na výběr jiné zboží dostupné v obchodě.
 10. Náklady spojené s vrácením inzerovaného zboží vrací obchod okamžitě po schválení reklamace.
 11. Podle zákona ze dne 29. července 2005 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Journal of Laws No. 180, položka 1495) má zákazník při nákupu elektrického nebo elektronického zařízení právo vrátit staré (použité) zařízení stejného typu do obchodu, kdo koupil nový produkt. Náklady na dopravu použitého zařízení nese zákazník.
 12. Kupní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a společností Mikran sp. Z oo sp.k. Konsolidace, zabezpečení a zveřejnění podstatných ustanovení uzavřené smlouvy probíhá tiskem a předáním zákazníkovi spolu se zasláním faktury s DPH.
 13. Smlouva o prodeji zboží se uzavírá v souladu s polským právem a v polštině.

Platební metody

 1. Bankovní převod.
 2. Dobírka,
 3. Elektronická platba (online převod) prováděná společností Krajowy Integrator Płatności SA ul. Svatý. Marcin 73/6 61-808 Poznaň pod doménou tpay.com
 4. Elektronická platba (online převod) prováděná PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, pod doménou Przelewy24.pl
 5. Platba kreditní kartou přes stripe.com

Osobní data

 1. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (RODO / GDPR ) laskavě vás informujeme, že:
 2. Správcem osobních údajů poskytnutých zákazníkem v souvislosti s využíváním služeb internetového obchodu je Mikran sp. Z oo sp.k se sídlem v Poznani na ul. Wojskowej 3 / L.4 (60-792) zapsán do Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000409077.
 3. Ve všech záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů, včetně odvolání souhlasů se zpracováním osobních údajů, se můžete obrátit na adresu uvedenou v kontaktních údajích.
 4. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem při registraci, následné úpravě účtu na webu mikran.pl a v okamžiku nákupu v internetovém obchodě budou zpracovávány zejména společností Mikran sp. Z oo sp.k. za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy za podmínek popsaných v těchto předpisů.
 5. Kromě toho budou údaje zpracovávány společností Mikran sp. Z oo sp.k. pro marketing vlastních služeb (v případech, kdy zákon umožňuje zpracování údajů za tímto účelem bez souhlasu subjektu údajů, na základě právního základu uvedeného v čl.6 odst.1 písm. f) GDPR).
 6. Pokud si zákazník objedná Newsletter, budou údaje zpracovány také za účelem poskytování služby Newsletter za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.
 7. Pokud zákazník dá další souhlas, budou jeho osobní údaje také zpracovány za účelem informování zákazníka o novém zboží, akcích a službách dostupných v obchodě.
 8. Zprostředkovateli budou při provádění plateb poskytnuty osobní údaje v rozsahu nezbytném k provedení plateb prostřednictvím platebních systémů.
 9. V případě doručení objednaného Produktu prostřednictvím kurýrních společností - těmto společnostem budou poskytnuty osobní údaje příjemce zásilky nezbytné pro doručení objednávky, včetně informací pro komunikaci s příjemcem (telefonní číslo a / nebo e-mailová adresa).
 10. V případě platby i doručení může zákazník získat informace o těchto systémech nebo kurýrních společnostech na adrese uvedené v kontaktních údajích
 11. Zákazník zadáním objednávky souhlasí s vložením svých osobních údajů do databáze Mikran sp. Z oo sp.k. a za jejich zpracování pro účely smlouvy. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nesouhlas s jejich zpracováním brání obchodu v dokončení objednávky. Zákazník je odpovědný za poskytnutí nepravdivých osobních údajů.
 12. Osobní údaje zákazníků budou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení smlouvy o poskytování elektronických služeb a po jejím dokončení za účelem implementace společností Mikran sp. Z oo sp.k. práva a povinnosti podle platných zákonů.
 13. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti dalšímu zpracování, právo na přenos osobních údajů a právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně ochrany osobních údajů.
 14. Mikran sp. Z oo sp.k. jako správce osobních údajů vykonává nejvyšší péči při ochraně osobních údajů a právu na soukromí. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (tj. věstník zákonů č. 101 z roku 2002, položka 926) v platném znění) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / WE (GDPR) způsobem, který znemožňuje přístup třetích stran. Všechna opatření na ochranu informací použitá správcem splňují standardy ochrany uvedené v uvedených zákonných ustanoveních
 15. Soudem příslušným pro jakékoli spory vyplývající z kupní smlouvy je soud příslušný pro sídlo žalovaného nebo soud příslušný pro místo plnění smlouvy.
 16. Tyto předpisy jsou platné od 20. ledna 2015 do svolání.
 17. Obchod si vyhrazuje právo na změnu Pravidel. Veškeré změny předpisů vstupují v platnost dnem uvedeným v Obchodě, ne méně než 7 dní ode dne, kdy budou zpřístupněny na webových stránkách www.mikran.pl. Objednávky zadané před datem účinnosti změn těchto Pravidel jsou prováděny na základě ustanovení platných v den zadání objednávky.