Regulamin

Preambuła i definicje.

 1. Podmiotem realizującym usługę pod adresem mikran.pl jest firma Mikran sp z.o.o sp.k z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojskowa 3/L4, KRS: 0000409077.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu mikran.pl.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy serwis internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie mikran.
 3. Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Jeśli towar oznaczony jest jako 'Dostępny na zamówienie' oznacza to że nie jest on wprowadzony do magazynu mikran.pl ale prawdopodobnie jest dostępny u naszych dostawców. Cena takiego towaru jest ceną z ostatniej dostawy do naszego magazynu. Nie możemy zagwarantować że cena ta pozostanie niezmienna dla kolejnej dostawy dlatego też w przypadku zmiany ceny u dostawcy lub też długiego terminu dostawy zarówno Klient jak i Sklep mają prawo zrezygnować z dokonania transakcji bez żadnych konsekwencji.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. (więcej o sposobach i kosztach dostawy patrz Dostawa)
 10. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 11. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Wydanie towaru nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
 12. Przesyłki dostarczane są przez dostawcę wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia
 13. Metoda płatności wybierana jest przez Klienta w momencie składania zamówienia
 14. Zgodnie Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Zwracając towar klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 15. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta

Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Te same dane powinien podać w przypadku zgłoszenia reklamacji.
 2. Klient może skorzystać według swego wyboru z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta produktu) lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) oraz uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym klient może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres firmy Mikran sp. z o.o. sp.k.; ul. Wojskowa 3, 60-792 Poznań. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.
 6. Towar/sprzęt odsyłany w ramach reklamacji/zwrotu powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. W przypadku braku opakowania producenta mikran.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru podczas transportu.
 7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie - zgodnie z żądaniem klienta - naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, sklep obniży cenę towaru lub przyjmie odstąpienie klienta od umowy sprzedaży.
 9. Jeśli naprawa lub wymiana towaru na inny wolny od wad będzie niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep w zależności od woli klienta, zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 10. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Mikran sp. z o.o. sp.k. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Formy płatności

 1. Przelew bankowy.
 2. Płatność za pobraniem,
 3. Płatność elektroniczna (przelew online) realizowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. św. Marcin 73/6 61-808 Poznań pod domeną tpay.com
 4. Płatność elektroniczna (przelew online) realizowana przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań pod domeną przelewy24.pl
 5. Płatność kartą kredytową realizowana przez stripe.com

Dane osobowe

 1. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że:
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez klienta w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego jest Mikran sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 3/ L.4 (60-792) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409077.
 3. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym cofnięciem udzielonych zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem podanym w danych kontaktowych.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w serwisie mikran.pl oraz w momencie dokonywania zakupów w sklepie internetowym będą przetwarzane przez Mikran sp. z o.o. sp.k., przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Mikran sp. z o.o. sp.k. w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą, w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. W przypadku zamówienia przez klienta Newslettera dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 8. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemów płatności zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności.
 9. W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firm kurierskich - firmom tym zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy zamówienia, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu lub/oraz adres e-mail).
 10. Zarówno w przypadku płatności jaki i doręczenia klient może uzyskać informacje odnośnie tych systemów lub firm kurierskich pod adresem dostępnym w danych kontatkowych
 11. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Mikran sp. z o.o. sp.k. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 12. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Mikran sp. z o.o. sp.k. praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 13. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 14. Mikran sp. z o.o. sp.k. jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Wszystkie wykorzystywane przez administratora środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa we wskazanych przepisach prawa
 15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 16. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2015 r. do dowołania.
 17. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mikran.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.