Instrukcja pakowania


Dobierz odpowiedni karton

Opakowanie powinno być dobrane do charakterystyki produktu, który będzie w nim transportowany. Karton powinien mieć odpowiednią twardość i nie powinien posiadać uszkodzeń mechanicznych. W zależności od wrażliwości towaru na uszkodzenia oraz jego wagi, należy dobrać odpowiednią grubość opakowania – przykładowo, dla paczek o wadze powyżej 5 kg zastosuj karton z tektury minimum dwuwarstwowej (o gęstości 600 g/m2), dla paczek powyżej 20 kg zastosuj tekturę trzywarstwową (o gęstości powyżej 750 g/m2).


Jak sprawdzić jakość opakowania?

Uciśnij górę, bok oraz krawędź opakowania – jeżeli karton odkształca się lub uszkadza się, oznacza to, że opakowanie zewnętrzne jest nieodpowiednie.Wypełnij opakowanie

Zastosuj materiał wypełniający pustą przestrzeń wewnątrz kartonu. Zadaniem wypełnienia jest przyjęcie działających na przesyłkę czynników zewnętrznych i nie przekazywanie ich na produkt. Prawidłowe wypełnienie opakowania uniemożliwia jego uszkodzenie na skutek zgniecenia.

Jak sprawdzić jakość wypełnienia?

Uciśnij górną i boczną część opakowania – jeżeli karton zgniata się oznacza to, że karton nie jest wypełniony lub wypełnienie jest niewystarczające.

Zablokuj produkty wewnątrz

Unieruchomienie produktu ma za zadanie przeciwdziałać możliwości przemieszczenia się zawartości wewnątrz opakowania. Przemieszczający się produkt może uszkodzić się sam (np. o inny produkt, o opakowanie) lub przebić opakowanie i uszkodzić inną przesyłkę.

Jak sprawdzić jakość unieruchomienia?

Podnieś i potrząśnij opakowaniem – jeżeli stwierdzono przemieszczenie się zawartości wewnątrz opakowania oznacza to, że zawartość nie jest prawidłowo unieruchomiona.
Oddziel produkt wewnątrz

Oddzielanie produktów od siebie eliminuje możliwość wzajemnego uszkodzenia się produktów lub uszkodzenie opakowania. Stosuj ten sposób pakowania w przypadku wysyłania wielu opakowań jednostkowych.

Jak sprawdzić poprawność zapakowania?

Podnieś i potrząśnij przesyłką – jeżeli z wnętrza przesyłki dochodzą dźwięki (stuki, brzdęki) oznacza to, że produkty nie są oddzielone.


Zabezpiecz produkt

W warunkach transportu nie można zapewnić stałego położenia przesyłki, dlatego też wszystkie strony zawartości wewnątrz opakowania muszą być równomiernie zabezpieczone oraz posiadać względnie stabilne położenie. Należy pamiętać, że w procesie sortowania i transportu przesyłka może być układana w różny sposób – na każdym z boków.

Jak sprawdzić zabezpieczenie produktu?

Uciśnij górną i dwie boczne części opakowania – jeżeli zapakowany produkt jest wyczuwalny przez opakowanie oznacza to, że nie jest zabezpieczony z każdej strony oraz ma kontakt z opakowaniem.

Zamknij i zaklej

Prawidłowo zamknięte i zaklejone opakowanie nie dopuszcza do samoistnego otwarcia się paczki i ubytku zawartości. Sposób prawidłowego zamykania i oklejania przesyłki – zamykanie na tzw. podwójną literę „H”. Stosuj taśmę o szerokości minimum 48 mm.

Jak sprawdzić poprawność zamknięcia i zaklejenia?

Uciśnij górną i dolną część opakowania w miejscu sklejenia taśmą klejącą – jeżeli taśma klejąca odklei się od kartonu, powodując tym samym dostęp do zawartości oznacza to, że przesyłka jest nieprawidłowo zamknięta i zaklejona.

Metoda „karton w karton”

Produkty z grup wrażliwych w tym przedmioty ostre np.: nóż, scyzoryk, należy pakować metodą „karton w karton”- przestrzeń pomiędzy kartonem zewnętrznym a wewnętrznym dodatkowo zabezpieczy towar. Metodę tę również poleca się do przesyłania innych towarów, których przewóz wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Kosmetyki w opakowaniach szklanych pakowane metodą „ karton w karton” należy dodatkowo owinąć folią bąbelkową/ pianką. Karton powinien być dostosowany w zależności od wagi- karton pięciowarstwowy o gęstości od 650g/m(do wagi 5 kg) lub o gęstości od 750 gm/m(przy wadze powyżej 5kg).